Бисквитки

 

Ние събираме информация за вашето пребиваване на нашия уебсайт, като използваме бисквитки. Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват на вашия компютър или друго устройство, до което можем да имаме достъп, когато посещавате нашия сайт. Бисквитките ни помагат да си спомним кой сте и друга информация за вашите посещения (като продължителност и изгледи на страниците). Те могат да помогнат да се изобрази информацията на уебсайта по начин, който съответства на вашите интереси. Като използвате този уебсайт, автоматично се съгласявате с използването на бисквитки.

Приложимо право

С посещаването на MUKTI.bg вие се съгласявате, че законите, под които се регистрира MUKTI LTD. (ЕИК 206725057) ще уреждат тези Условия за използване и всички спорове от всякакъв характер, които могат да възникнат между вас и MUKTI.bg или нейните асоциирани лица.

Спорове

Всички спорове между страните се разглеждат в дух на разбирателство и доброволност. В случай че не се постигне съгласие, всички неразрешени спорове, произтичащи от или свързани с договарящите страни, включително спорове, произтичащи от или свързани с тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове, свързани със запълване на пропуските в договора или неговото адаптиране към възникващи нови обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд по местонахождение на MUKTI LTD съгласно българското законодателство.

Отказ от транзакция

Ние можем да откажем обработка на транзакция по всяка причина или да откажем услуга на когото и да е по всяко време по наше преценка. Няма да носим отговорност пред вас или пред трети лица поради отмяна или прекратяване на всяка транзакция след стартиране на обработката.

Митнически правила и митнически такси

Ако поръчате стоки за доставка извън Европа, те може да бъдат обект на вносни мита и данъци, които се събират, когато доставката достигне указаната дестинация. Вие ще носите отговорността за плащане на такива вносни мита и данъци. Моля, обърнете внимание, че ние нямаме контрол върху тези такси и не можем да предвидим тяхното количество. Моля, свържете се с местния ви митнически офис за допълнителна информация преди да направите поръчка. В случай че поръчката подлежи на митнически такси в чужбина, клиентът носи отговорността за плащането на всички допълнителни такси. За повече информация относно данъците, митата и митническите разпоредби, моля свържете се директно с местния ви митнически офис.

Контакт

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на info@mukti.bg.